Studio

Design Herynek je studio specializované na vývoj značky, vizuální identity a stylu.

Studio Design Herynek bylo založeno v roce 2002. Naší specializací je vývoj značky a produktu, obalový a knižní design. Naší snahou je oslovit každého, jehož cílem je zhodnocení své investice pomocí kvalitního a promyšleného designu. Usilujeme o to, přinést originální a funkční koncept, který svým řešením poskytne výhodu. Mnoho realizovaných projektů má již svou dlouhou historii. Některé z nich jsou natolik úspěšné, že se proměnily z původně virtuálního pojmu ve skutečné, často měřitelné a viditelné hodnoty.

Design vnímáme nejen jako nástroj ke zvýšení hodnoty, ale také jako prostředek ke zlepšení našeho životního prostředí, ke zlepšení a zkvalitnění komunikace na mnoha úrovních. Pracujeme nejen pro peníze, ale také z radosti a hrdosti na odvedenou práci. S našimi klienty preferujeme partnerskou spolupráci, založenou na důvěře a profesionálních schopnostech. Není důležitá velikost zákazníka nebo značky, pracujeme pro malé i velké. Pomáháme vám v rozvoji a růstu. Rádi se o vás dozvíme víc, i o tom, jak vám můžeme pomoci. Pošlete nám své zadání →

.

· Branding

· Obalový design

· Firemní identita

· Vizuální styl

· Ilustrace

· Logo design

· Fotografie

· Webdesign

· Konzultantství

· Vývoj jména a sloganu

· Interiérový design

· Produktový design

Žádejte nemožné

Pokus o portrét Jana Herynka

V místech, která nenašla či ztratila svůj řád, někde mezi městem a krajinou, na vsi, do níž se zařízly fabriky a nákladní nádraží; všude tam, kde vládne entropie, býváme překvapeni, když náhle za ohybem asfaltky spatříme dům jakoby z jiného času. Bývají to secesní nebo romantické vily vzdorující v utopiích, v nemístech, jež přeryly bagry a předefinovaly komíny a železniční tratě.

Jan Herynek v jednom takovém domě prožil dětství a založil rodinu a pokračuje v tradici, která začala už roku 1912, když jeho pradědeček koupil vilu v olomouckých Bělidlech. Zdá se mi příznačné začít pokus o jeho malý portrét právě pohledem do takové vily, pohledem do tiché, bílé haly s točitým anglickým schodištěm.

Grafika Jana Herynka znám totiž nejenom coby jeho příležitostný klient, ale vidím i to elegantní schodiště, jeho otce, výjimečného šperkaře a kreslíře, i jeho maminku překladatelku poezie. A když s Janem sedíme před monitorem, jsou dům i jeho lidé nějak nenuceně spolu s námi. Není tedy náhoda, že si Jan jako motto svého studia zvolil sousloví „viditelné hodnoty“. Dobře vyjadřuje, o co se ve své práci snaží, ale předjímá i to, co bývá někdy předmětem nedorozumění mezi ním a nedočkavým světem jeho klientů.

Honza nestudoval nejprve grafický design, ale dějiny umění, snad i proto tíhne, dychtí po jiném. Němci znají sousloví streben nach Vollendung – touha po dokonalosti. Myslím si, že se dobře hodí na Honzovo úsilí. Ať už jde o obal zboží ze supermarketu nebo na krásnou literaturu, tíží ho ta všudypřítomná rozbitá krajina kolem. Grafikové nebývají oblíbenými kolegy ani mezi spisovateli a editory, natož pak mezi výkonnými manažery žádajícími obal pro svůj produkt. Grafikům bývá někdy vytýkáno nepochopitelné lpění na něčem tak „banálním“ jako jsou vzájemné vztahy formy a obsahu, poměry písma a ploch, rozdíl mezi apostrofem a uvozovkami atd. atp. V Honzově případě to však není samoúčelné požitkářství. Je to otázka smyslu: „Stejně jako svou paměť a svou vzpomínku na řád, který tu původně měl být, budeme v tomto smyslu pořád stavět ´proti´ i své požitkářství: kdyby jenom proti slepému konzumu a tomu rychlému, jen bezprostřednímu uspokojování potřeb, skrze něž soudobý svět, s opomíjením nutné okliky, upírá čím dál soustavněji životu i možnost transcendence a vnitřního přesazení svých momentálních hranic.(Petr Král, 1987)

Udělal jsem pár nutných oklik, abych si dovolil napsat, že práci Jana Herynka vnímám jako součást toho, čemu angličané říkají common good, a co se do češtiny překládá jako starost o obecné dobro. Není mu lhostejná podoba světa kolem a tak, i když jde „jen o kšeft“, se svou troškou snaží přidat k viditelnému i hodnoty. Tím vlastně – abychom neskončili tak neodpustitelně pateticky – bezděky sleduje dávné heslo revolučních studentů z Paříže roku 1968, kteří volali: Buďme realisté, žádejme nemožné!

text: David Voda, teoretik výtvarného umění, listopad 2008

Vybrané výstavy

Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi: Triáda Tušové malby a kresby, autorský šperk, design a fotografie, výstavní sály Centra Bohuslava Martinů, Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, 2014

Konkrétní podzim 2012 Hradec Králové – Galerie U Přívozu, SVK, Hradec Králové 2012

Identita Galerie Oldřicha Šimáčka, Moravské divadlo, Olomouc 2010

Dimensions of photography J. Herynek, M. Macků, I. Přeček, O. Šembera, Gallery Emil in Tampere, Finsko 2009

Konkrétní a surové (pocta Arsénu Pohribnému) Galerie Caesar, Olomouc 2008

KK2 Dnes – Nahoře bez Muzeum moderního umění / Café 87, Olomouc 2008

Velké prádlo Galerie Caesar, Olomouc 2008

Okamžiky Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 2007

Aktuál 07 Galerie Caesar, Olomouc 2007

Vynikající výrobek roku 2007 Galerie Design centra České republiky, Brno – Praha – Plzeň 2006

Aktuál 06 Galerie Caesar, Olomouc 2006

Použijte modul KK2! Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna 2005

Grafika roku 10. ročník, Clam-Gallasův palác, Praha 2004

Mezi čtyřma očima J. Herynek, T. Lampar, V. Pospíšil, J. Toman: Kresba, malba, manipulovaný obraz, Malá výstavní síň Liberec 2004

GDO? Grafický design Olomouc / Ďuriš, Herynek, Chorý, Štencl, Toman, Umělecké centrum Olomouc 2003

Jan Herynek, Okamžik / Epiphany Galerie Caesar, Olomouc 2003

Galerie Caesar in Luzern II. Kornschütte, Luzern, Švýcarsko 2003

6 Positionen Konkreter Kunst aus Mähren Kammerhofgalerie der Stadt Gmunden, Rakousko 2003

ErotiKK2 Galerie Mona Lisa, Olomouc 2003

6. aukční salon výtvarníků Karolinum, Praha 2002

Okruh autorů Galerie Caesar Galerie Caesar, Olomouc 2002

Grafika roku 8. ročník, Staroměstská radnice, Praha 2002

Magické číslo tři Galerie Caesar, Olomouc 2001

Bienále drobné grafiky Břeclav 2001, Městské muzeum a galerie Břeclav, 2001

Mezi čtyřma očima Galerie Caesar, Olomouc 2001

Klub konkretistů 2 Olomouc Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 2001

Nová média v současném umění Městská galerie, Polička 2001

100. Galerie Caesar, Olomouc 2000

Generace 2000 Jan Herynek – manipulovaná fotografie, Pavel Herynek – rotokaligrafie a cirkulární kresby, Galerie

Octopus, Rýmařov 2000

Výstava pro Ladislava Nováka Galerie Malovaný dům, Třebíč 2000

Jan Herynek / Jiří Toman: Dva v Janě Galerie Jana, Sv. Kopeček u Olomouce 1999

Spolek olomouckých výtvarníků + hosté Vlastivědné muzeum, Olomouc 1998

2000-2 (s Jiřím Tomanem), Galerie Titanic, Divadlo hudby Olomouc 1998

Iradiace Jan Herynek (s Pavlem Herynkem, cirkulární kresby a rotokaligrafie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk 1997

Star+Rats (s J. Tomanem – Díry), Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc – kaple katedry teorie a dějin výtvarných umění 1994

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!