Vortex

Bibliofilské vydání textů Ezry Pounda na tradičním, ručně čerpaném papíru z Velkých Losin. Design publikace využívá střídání černé, růžové a bílé plochy. Jediným zdobným prvkem je slepotisk na papírové kazetě. Sazba písmovou rodinou Eames Century Modern zvládá upravit celou publikaci. Poundův manifest Vortex (Pound Vortex) přeložil Jakub Guziur; Vortex Henri Gaudiera-Brzesky (Gaudier-Brzeska Vortex) přeložila Anna Kareninová; text Vortex Gaudier Brzeska přeložila Eva Klapalová. Báseň H[ildy]. D[oolittleové] Oreáda (Oread) přeložil Petr Mikeš. Předmluvou opatřil Gustav Erhart. Příležitostný tisk vydala Papírenská manufaktura Velké Losiny pro spolek Biblios jako II. svazek edice Stínová knihovna. Obsahuje originální číslovanou a signovanou rotokaligrafii Pavla Herynka. Design a výtvarná redakce Jan Herynek.

detail slepotisku

bibiliofilie v ochranné kazetě

titulní list

sazba písmem Eames Century Modern

ruční rotokaligrafie Pavla Herynka

tiráž – autorský tisk

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!