Petr Kabeš: Tváří v tvar

Bibliofilie vydaná jako III. svazek edice Stínová knihovna, kterou řídí esejista Jakub Guziur. Bibliofilie obsahuje dvě Kabešovy vrcholné básnické skladby a tři rozsáhlé soubory básnických textů z pozůstalosti. Svazek výtvarně doprovázejí tři fotogramy konceptuálního umělce Jiřího Šiguta. Bibliofilie je tištěna na ručně čerpaném papíru Losín. Kniha vyšla v nákladu padesáti číslovaných a signovaných výtisků, které typograficky upravil Jan Herynek. Kabešovy texty uspořádala a z básníkovy pozůstalosti vybrala Anna Kareninová, která svazek doprovodila komentářem. Doslov napsal Jakub Guziur. Finalizaci, ručně šitou vazbu a ochranné přebaly realizovalo Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!