Liberec

Soutěžní návrh na nový vizuální styl města Liberec. Základem navrženého řešení je logotyp. Jeho tvar vychází z velkého písmene L, které zdůrazňuje a rámuje význam města. Je to jednoduchý, výrazný a snadno zapamatovatelný znak. Důležitými aspekty stylizovaného písmene se jeví i další možnosti symboliky: pravý úhel (znak architektury a řádu), volný rámec (neomezuje, není uzavřen), křižovatka cest (turistika, sport), stavební prvek (známý liberecký Ještěd). Nakloněná varianta písmene umožňuje další významy (hora, vrchol) či pomocné dekorativní použití. Iniciála L má funkci grafické značky.

Důležitou součástí navrženého stylu je typografie. Bezpatkové písmo symbolizuje vše čitelné, srozumitelné a informativní. Je to moderní aspekt celé identity, který zároveň vytváří hodnotu a ukotvení. Patkové písmo zase propojuje vizuální část s historií města. Svými lomenými tvary vzdáleně připomíná frakturu, která se v naší geografické oblasti používala mnoho století. V celku navržené vizuální identity města Liberec patkové písmo zdobí a občerstvuje typografické vyjádření.

Latinské slovo „locus“ znamená místo. Při návrhování vizuální identity bylo hlavní ideou, aby každé L automaticky evokovalo Liberec. Jde mi o pomyslné „přivlastnění“ velkého písmene L a jeho variabilní používání ve formě logotypu, zkratky nebo jen doprovodného grafického prvku. Při sazbě webové adresy používám velké písmeno v názvu města, abych tak odkázal na logotyp. (JH)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!