Jan Balabán: Básně

První svazek edice Trinity, která se zaměřuje na spojování uměleckých textů s díly současných výtvarníků. Bibliofilie, nazvaná Jan Balabán: Básně, obsahuje tři dosud nepublikované texty z rukopisné pozůstalosti prozaika Jana Balabána. Třemi autorskými ručně kolorovanými linoryty tisk doprovodila malířka a grafička Hana Puchová. Závěrečným slovem knihu opatřil básník Petr Hruška, grafický design Jan Herynek. Náklad 50 číslovaných a signovaných výtisků na ručním grafickém papíru Losín ve spojení s japonskou vazbou.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!